Sri Chinmoy (1931-2007)

Tieto stránky vám prinášajú ponuku kníh, hudby a ďalšej umeleckej tvorby Sri Chinmoya.

Sri Chinmoy je autorom viac než 1 500 filozofických diel, esejí, básnických zbierok, divadelných hier, inšpiratívnych príbehov a ďalších kníh, povzbudzujúcich k hľadaniu vnútorného mieru, naplnenia a pravej podstaty života. Mnohé z nich boli preložené do desiatok jazykov vrátane slovenčiny. Počet jeho publikovaných básní presiahol 116 000. Medzi jeho vydavateľmi sú známe nakladateľstvá Simon & Schuster, Harper & Row či Hazelden.

Aj keď rozsah jeho diela privádza do úžasu myseľ, Sri Chinmoy chce osloviť predovšetkým srdce čitateľa: povzniesť ho nad trápenia a skúšky každodenného života a poodhaliť mu jeho vlastnú jedinečnú úlohu vo vesmíre. Mnohým svojim básňam pridal ďalší rozmer tým, že ich zhudobnil.

Životopis

Sri Chinmoy Kumar Ghose (1931-2007) sa narodil 27.augusta 1931 v malej dedine Šakpura neďaleko Čittagongu vo Východnom Bengálsku (dnešný Bangladéš). Bol najmladším zo siedmich detí, štyroch bratov a troch sestier, v jednoduchej bengálskej rodine. V roku 1944, po smrti rodičov, sa ako dvanásťročný chlapec odsťahoval so svojimi súrodencami do Pondičerry na juhu Indie, kde se stali stálými členmi duchovnej komunity ašrámu Sri Aurobinda. Tu strávil dvadsať rokov a mal možnosť sa rozvíjať nielen vo svojom duchovnom živote, ale aj po spoločenskej a fyzickej stránke. Venoval sa intenzívnemu štúdiu jazykov, literatúry a ďalších odborov. Počas svojho štúdia mal možnosť pracovať okrem svojej rodnej bengálčiny aj s angličtinou, sanskritom či francúzštinou. Jeho cit pre literatúru sa zdokonalil v rokoch 1955-1963, keď bol osobným tajomníkom Nolini Kanta Gupta. Pri prekladaní jeho početných diel a článkov do angličtiny získal široký prehľad v oblasti indickej a svetovej literatúry. Niektoré preklady vyšli v denníku „Mother India“. Už v tejto dobe písal aj svoje vlastné články a poéziu, a to v bengálskom i v anglickom jazyku. Jeho prvnou anglickou básňou je „The Golden Flute“, „Zlatá flauta“.

Príchod do Ameriky

S pomocou priateľov Sri Chinmoy v roku 1964 odcestoval do Spojených štátov amerických, kde začal pracovať ako úradník na indickom konzuláte. Pre jeho schopnosť poetického prejavu, uprimné a srdečné vystupovanie bol stále častejšie pozývaný do najrôznejších inštitúcií a spoločností, aby prednášal na témy týkajúce sa indickej kultúry a duchovnosti, či vzťahu medzi východnou a západnou filozofiou.

Jeho prvá prednáška sa konala na žiadosť hlavného indického konzula a bola organizovaná židovskou synagógou v New Yorku. Jedno z piatich náboženstiev, ktoré sa tu malo predstaviť – hinduismus, zastupoval práve Sri Chinmoy. Tému, o ktorej sa rozhodol hovoriť, nazval „Hinduizmus: Cesta duše Indie“ (u nás vyšla táto prednáška v knihe „Joga a duchovný život“). V tom istom čase začal vychádzať aj časopis „AUM Magazine“, zaznamenávajúcí prednášky a prvé aktivity Sri Chinmoya a novo vznikajúcich meditačných centier v Portoriku a New Yorku. Niektoré čísla tohto časopisu sa dostali do rúk vtedajšieho indického prezidenta Dr. S. Radhakrishnana, ktorý ich vo svojom liste Sri Chinmoyovi veľmi ocenil. Na svoje miesto na indickom konzuláte rezignoval v roku 1967.

Prednášková a literárna činnosť

Sri Chinmoy prednáškyV roku 1968 začal Sri Chinmoy intenzívne cestovať po celých Spojených štátoch. Poslucháči Univerzity West Indies na Jamajke, kde mal svoju prvú prednášku, si mohli vypočuť tému „Duchovnosť: Čo to je a čo nie je“. Tu sa začalo prednáškové turné, zahŕňajúce mnoho duchovných tém, na univerzitách Harvard, Yale, Brown a ďalších. V nasledujúcom roku pokračoval na univerzitách v Japonsku, Hong Kongu, Indii a na Filipínách.

V roku 1971 ho čakalo prvé európske turné. Najintenzívnejším rokom jeho prednáškovej činnosti bol rok 1974, keď navštívil každú z päťdesiatich amerických univerzít a celý východ Kanady. Väčšina prednášok z tohto obdobia vyšla v nakladateľstve AUM Publication. Jednu zbierku prednášok vydalo nakladateľstvo Simon & Schuster pod názvom „The Inner Promise“ (v češtine vydané pod názvom „Světlo Východu pro mysl Západu“).

Asi najzaujímavejšou bola návšteva britských univerzít Oxford a Cambridge, ktoré potom navštívil ešte niekoľkokrát. Celkové množstvo univerzitných prednášok sa tak vyšplhalo na prekvapivé číslo 388. Súčasťou prednášok boli aj odpovede na otázky účastníkov. Sú publikované v trojdielnom zväzku „The Oneness of the Eastern Heart and the Western Mind“, ktorý obsahuje všetky prednášky až do roku 2004. Od mnohých univerzít dostal Sri Chinmoy čestný doktorát a ďalšie ocenenia. (Gold Medal za literatúru od Medzinárodnej Akadémie Lutece v Paríži, Literature Award of Excellence 1993, UNSCR Society of Writers, United Nations)

Vo svojich knihách a prednáškach sa Sri Chinmoy jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom snaží podeliť s ostatnými o prirodzenú podstatu duchovného života a popísať vzťah medzi hľadajúcim a Bohom. Prvá kniha Sri Chinmoya od roku 1964, keď prišiel na Západ, vyšla v roku 1970 pod názvom „Meditations: Food for the Soul“ (Meditácia: Potrava pre dušu).

Poézia

Už od svojho detstva písal Sri Chinmoy mnoho básní a modlitieb v bengálčtině. Mnohé z týchto básní popisujú jeho hlboké meditačné zážitky a vyjadrujú radosť a slobodu hľadajúceho vo vnútornom svete. Neskôr začal písať aj v angličtine, predovšetkým po svojom príchode do Ameriky. Veľmi rýchlo zistil, že mladá dynamická západná spoločnosť potrebuje nový druh poézie. Začal písať básne a aforizmy, ktoré sú veľmi krátke a priame. V niektorých z nich sa snaží popísať veci okolo nás pohľadom hľadajúceho a jeho životných vzostupov a pádov. Pre väčšiu silu a účinok začal Sri Chinmoy používat v niektorých básňach podstatné mená spojené pomlčkou. Tu sa niekoľko slov spája do nového významu, ktorý obohacuje význam spojených slov. V histórii je len niekoľko básnikov, ktorí sasnažili obohatiť poéziu o tento netradičný aspekt, ktorý Sri Chinmoy vo svojich básňach tak často používa. Za jeho života bolo vydaných viac než 116 000 básní a niektoré ďalšie doteraz nevyšli knižne.

Najväčšie zbierky:

„Seventy-Seven Thousand Service-Trees” (Sedemdesiat sedem tisíc stromov služby) – z plánovaných 77 000 básní Sri Chinmoy stihol dokončiť 50 000. Túto zbierku začal v roku 1998 vo zväzkoch po 1000 básní.

„Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants” (Dvadsať sedem tisíc rastlín ašpirácie) – začal ich v roku 1983, zbierka obsahuje 270 zväzkov po 100 básní. Na rozdiel od mnohých iných zbierok sú to básne bez názvu; nechávajú čitateľa, aby sa zaoberal skôr vnútorným zmyslom jednotlivých aforizmov.

„Ten Thousand Flower-Flames” (Desať tisíc kvetinových plameňov)- tieto básne boli napísané v rokoch 1979 až 1983 v 100 zväzkoch; každý obsahuje 100 básní.

Divadelné hry

V roku 1973 napísal Sri Chinmoy svoju prvú divadelnú hru „My Rama Is My All“, opisujúcu príbehy Sri Ramačandru a Rámajány. Následovali „Singer Of The Eternal Beyond“ – hra o živote Sri Krishnu, ,„Siddhartha Becomes The Buddha“ (Siddharta se stává Buddhou) „The Son“ (Syn) – duchovné posolstvo Ježiša Krista, „Lord Gauranga: Love Incarnate“ – nádherný životný príbeh Sri Čaitanju, „Drink, Drink My Mother’s Nectar“ – hra o živote Sri Ramakrišnu, „The Descent of the Blue“ – hlboký odkaz Sri Aurobinda a ďalšie rozmanité hry týkajúce sa duchovných majstrov v zbierke „The Heart of a Holy Man“. Tieto hry se nezaoberajú náboženskými rozdielmi a kultúrnymi zvykmi, ale tým, čo bolo a je hlavným poslaním duchovných ľudí všetkých duchovných smerov a výšok – sebazdokonalenie a priblíženia sa k vyššej podstate nášho bytia. V roku 1998 bola divadelná hra „The Son“ uvedená v divadle na Broadwayi. V Českej republike sa dočkala premiéry roku 2008 v Brne a Prahe.

Služba Organizácii spojených národov

Sri Chinmoy verí, že OSN stelesňuje sny a nádeje celého ľudstva a že táto organizácia má schopnost slúžiť „svetovej rodine“. Hovorí: „Vonkajším posolstvom Spojených národov je mier. Vnútorným posolstvom Spojených národov je láska. Najvnútornejším posolstvom Spojených národov je jednota. Mier cítime. Láskou sa stávame. Jednotu prejavujeme.“
Na pozvanie Generálneho tajomníka U Thanta začal v roku 1970 viesť Mierové meditácie pre zamestnancov a delegátov v hlavnej budove OSN v New Yorku. Obľubu týchto spoločných stretnutí dokazuje skutočnosť, že pokračovali nepretržite raz za týždeň až do konca života Sri Chinmoya v októbri 2007.
Niektoré z prednášok a špeciálne programy na počesť rôznych svetových osobností v OSN vyšli v knihe „The Garland of Nation-Souls“ a časopise „Meditation at the United Nations“.
V roku 1995 usporiadal Sri Chinmoy k 50. výročiu OSN po celom svete sériu päťdesiatich koncertov (v Prahe bol 8. októbra). V októbri roku 2007 sa viac než 700 predstaviteľov a veľvyslancov OSN a ďalších osobností zhromaždilo, aby vzdalo poslednú poctu životu a dielu Sri Chinmoya.

Tolerancia medzi náboženstvami

Náboženská jednota nie je podľa Sri Chinmoya iba vierou intelektu. Je založená na vnútornom živote modlitby a meditácie, ktorý je duchovnou podstatou a srdcom všetkých náboženstiev. Sri Chinmoy sa zúčastnil mnohých medzináboženských aktivít a vždy sa zasadzoval o náboženskú toleranciu a porozumenie. „Plne súhlasím, že všetky náboženstvá vedú k jedinej pravde, Absolútnej Pravde. Existuje iba jedna Pravda. Existuje len jeden Cieľ, ale vedú k nemu rozmanité cesty. Každé náboženstvo má pravdu svojím vlastným spôsobom,“ hovorí Sri Chinmoy.
Pre svoje neúnavné úsilie o jednotu medzi náboženstvami bol Sri Chinmoy požiadaný, aby tichou meditáciou symbolicky otvoril rad významných udalostí, ako napríklad v roku 1993 Parlament svetových náboženstiev v Chicagu a v roku 2004 v Barcelone.
„Narodil som sa v hinduistickej rodine, ale teraz je mojím jediným náboženstvom láska k Bohu a služba Bohu. Láska k Bohu zahŕňa všetky náboženstvá: kresťanstvo, hinduizmus, budhismus, judaismus, islam a ostatné. Narodil som sa ako hinduista, ale som milovník Boha a milujem všetky náboženstvá a všetky ich považujem za svoje vlastné.“

Vydavateľstvá:

• Simon & Schuster • Rudolf Steiner • Herder & Herder • Hazeldon Health Communications • Blue Dove Press • New Holland Publishers • Agni Press • Health Communications Inc. • Aum Publications • Guru Noka Publications • Sky Publishers • Watkins Publishing • Nakladateľstvo Madal Bal •

Vydané biografie Sri Chinmoya:

The Luminous Life of Sri Chinmoy (Tini Tot Publications, India)
The Life of Sri Chinmoy (Agni Press, USA)

Prehľad literárnych dosiahnutí
● 1573 kníh (bez kompilácií; niektoré ďalšie knihy doteraz neboli vydané)
● 116 776 básní a aforizmov
● 63 divadelných hier (vydané v 16 knihách), z toho 11 celovečerných, 52 jednoaktoviek
● 388 univerzitných prednášok
● 395 príbehov
● 675 publikovaných vtipov
● Kniha „Krídla radosti“ preložená do niekoľko desiatok jazykov (predaj v USA – 65000ks, český preklad – 7500ks; kniha Meditácia český preklad – 16500ks)
● Do češtiny a slovenčiny doteraz preložených 130 kníh, na ďalších prekladoch sa pracuje

Dalšie aktivity a programy, ktoré založil Sri Chinmoy:

Peace Run – nesúťažný štafetový beh
The Oneness-Heart-Tears and Smiles – humanitárna organizácia
Sri Chinmoy Centra – združujú ľudí so zájmom o meditáciu
Sri Chinmoy Marathon Team – organizátor rôznych športových a atletických podujatí
Lifting Up the World With a Onenes-Heart – zvláštne ocenenie jednotlivcov zo všetkých oblastí života
U Thant Peace Award – ocenenie svetových osobností
Mierové koncerty – koncerty pre svetovú harmóniu
Sri Chinmoy Library – prehľad vydaných kníh Sri Chinmoya v angličtine
Viac informácií nájdete na www.srichinmoy.sk

Close Menu
×
×

Košík